fbpx
skip to Main Content

Testimine

Organisatsiooni toimimiseks on organisatsiooni varade turvalisus kriitilise tähtsusega. Järjepideva tõhusa tegevuse tagamiseks on vaja kaitsta tervikuna nii tehnoloogilisi, füüsilisi kui ka inimvarasid.

TESTIMINE

Organisatsiooni toimimiseks on organisatsiooni varade turvalisus kriitilise tähtsusega. Järjepideva tõhusa tegevuse tagamiseks on vaja kaitsta tervikuna nii tehnoloogilisi, füüsilisi kui ka inimvarasid. Selle, kui mõjutatav ja vastuvõtlik on organisatsioon väliskeskkonna või sisemistele ohtudele, aitab tuvastada infoturbe testimine.

Infoturbe testimise üks eesmärk on leida võimalusi turvalisuse parandamiseks, vähendades seeläbi turvasündmuste (ründed, rikked, seisakud jms) mõju organisatsiooni tegevusele ja planeerida tegevusi nende ennetamiseks. Puuduste leidmine on loomulik osa testimisprotsessist ja vaid osa testimise tulemustest, mis annab võimaluse arenguks. Infoturbe testimine hõlmab kehtivate infoturbe nõuete täitmise ja heade tavade järgimise kontrollimist ning annab kindlust, et infovarad on kaitstud soovimatute sündmuste ja mõjutuste eest. Testimise tulemuste alusel on võimalik hinnata varade kaitsmise tegevuste tulemuslikkust, tõsta infoturbesüsteemi kvaliteeti ning planeerida organisatsiooni riskide haldamise tegevusi.

.

.

.

TEENUSED

Turvanõrkuste testimine

Turvanõrkuste testimine (vulnerability testing) – olemasolevate turvanõrkuste tuvastamine kliendiga kokku lepitud ulatuses ja valdkonnas ning nendega seonduvate ohtude teadvustamine.

Inimeste testimine

Inimeste testimine (people testing) – üldise infoturbe teadlikkuse hindamine, infoturbe olemuse mõistmine ja turvaline käitumine, näiteks vastuvõtlikkus õngitsemise või manipuleerimisrünnetele

Infoturbealase küpsuse hindamine

Infoturbealase küpsuse hindamine (information security maturity assessment) – organisatsiooni infoturbe olukorra hindamine võrreldes parimate praktikate ja standarditega ning turvalisuse arengu mõõtmine.

Läbistuvustestimine

Läbistuvustestimine (penetration testing) – olemasolevasse kliendi keskkonda „sissemurdmise“ võimaluste tuvastamine ja rünnete imiteerimine, turvameetmete toimivuse hindamine.

Kinnita oma
IT-turvavöö!

Kui tahad homsele päevale kindlama tundega vastu minna, registreeru esmasele tasuta infoturbekonsultatsioonile.  Võta meiega ühendust ja räägime täpsemalt.

VÕTAN ÜHENDUST

.